Spolek Maková

Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Úvod

Vidíte nás prvně? Tady to máte polopatě...

Jak fungujeme

Mrkněte na naši strukturu, takhle my fungujeme.

Všechny dokumenty

Informací je hodně, tady máte všechno na jednom místě.

Rychlý kontakt

Zajímá Vás něco? Chybí Vám nějaké info? Napište nám hned.

Vítá Vás spolek Maková

Vítejte na našich stránkách. Pokusíme se Vám toho sdělit co nejvíce. Kdybyste přeci jen nenašli co jste hledali, pak nám neváhejte napsat. Spoustu informací Vám ale nebízíme i ke stažení v souborech PDF zde.

 • Ochotně.
 • Nezávisle.
 • Na plno.
 • S úctou.

Obecné řeči můžou být zavádějící. Vypovídající jsou nejen vypsaná data, ale i zkušenosti s námi. Všech akcí si vážíme a všechny bychom si je chtěli zvěčnit, až do té nejaktuálnější...

Členských rodin

Společných akcí

Případových konferencí

Let působnosti

O nás

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí přátelským a laskavým způsobem tak, aby byl respektován zájem dětí a poskytovány kvalitní a odborné služby.

Účelem spolku je sociální práce s náhradními rodinami a rodinami v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vzdělávání rodin a sociálních pracovníků.

 • partnerský přístup, důvěrný vztah s rodinou
 • odbornost a etika práce (služby na vysoké odborné úrovni, dodržování etického kodexu sociálních pracovníků ČR)
 • individuální přístup na základě vyhodnocení situace dítěte a ipod
 • respektování názorů dítěte
 • respektování potřeb dítěte a rodiny
 • multidisciplinární přístup (mezioborová spolupráce)
 • rovný přístup (bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociální původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení)

Obsahem doprovázení náhradních rodin je podpora osob pečujících – posilování jejich kompetencí k výkonu NRP, společné pěstounem plánování služeb pro svěřené dítě a celý rodinný systém, osobní kontakt se svěřený dítětem, sepsání dohody a následných dodatků k dohodě, sledování naplňování dohod, osobní kontakt s rodinou minimálně 1x za 2 měsíce v dostatečném časovém rozsahu, zajištění krátkodobé péče, zprostředkování respitní péče, zprostředkování odborné pomoci, zprostředkování či zajištění vzdělávání, koordinace, kontrola, motivace a evidence počtu hodin vzdělávání, kontakt s biologickou rodinou, příprava dítěte, pěstounů i rodiny, příprava a koordinace asistovaných kontaktů, udržování a rozvoj sounáležitosti dítěte s osobami blízkými, doprovod při převzetí dítěte a odchodu dítěte z pěstounské péče, pomoc při zpracování traumatu, podpora osoby pečující ve schopnostech naplňovat potřeby svěřeného dítěte, spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Služby pro pěstounské rodiny

V rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme pěstounům:

Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji.
Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a e-mailovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání.
Vzdělávání - Bezplatné vzdělávání v minimálním zákonném rozsahu 24 h/rok na témata, která jsou pro pěstouny důležitá a na základě individuálních potřeb jednotlivých rodin. Vzdělávání se uskutečňuje formou jednodenních seminářů, podpůrných setkání, individuálního vzdělávání nebo vzdělávacích pobytů a vždy je zajištěn také program pro děti. Pěstoun může využít také vzdělávání jiných organizací Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče – např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod.
Odborná psychologická pomoc – zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.)
Odborná právní pomoc – nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.)

U dětí starších 2 let odlehčovací péče v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě:

 • Příspěvku na tábor
 • Uhrazení péče osoby blízké rodině (např. babička, sousedka, kamarádka)
 • Osobní péče zajištěná pracovníkem spolku
 • Příměstské tábory či pobyty spolku
 • Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte
 • Pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou
 • Asistence setkání dítěte s původní rodinou
 • Doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou
 • Zajištění neutrálního místa pro setkání
 • Žadatelům o osvojení či pěstounskou péči a osvojitelům nabízíme:
  Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s náhradní rodinnou péčí – zprostředkování osvojení a PP, zákonná úprava, dávky pěstounské péče, provázení procesem zprostředkování a přijetí konkrétního dítěte, výchovné problémy, otázky související s původní rodinou dítěte aj.
A co ještě?

Sociální sítě

Prozatím nás zastihnete i na Facebooku, již brzy i na Instagramu!

Facebook

Nenechte si ujít naše příspěvky i na Facebooku, jsme neustále aktivní!

Zajímá Vás co je nového?

Přejděte na kanál příspěvků a podívejte se na nejaktuálnější dějství našeho spolku. Aktivně se snažíme pro Vás prostředkovat veškerou aktivitu jak zde, tak i na Facebooku.

Přejít na kanál příspěvků

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Věc rozhodování není snadná, nám k tomu pomáhá tato struktura:

Členská schůze

Nejvyšší orgán spolku. Členské schůze se účastní všichni členové a zajišťují kvalitu produktu spolku.

Předseda spolku

Osobou oprávněnou jednat jménem spolku je předseda spolku. Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku.

Klíčový pracovník

Zajišťuje doprovázení pečujících osob a osob v evidenci. Jeho kapacita nabývá 25 rodin. U nás má nyní klíčový pracovník na starost 17 rodin.

Externí pracovník

Dále spolek spolupracuje s dalšími odborníky, a to na vedlejší pracovní poměr či na základě objednávky služeb. Jedná se především o lektory vzdělávacích akcí, mediátora, facilitátora případových konferencí, pracovníky zajišťující respitní péči, psychology a další odborníky.

KONTAKT

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku, oznámení či stížnost, neváhejte nám napsat. V nejbližší chvíli se Vám ozveme zpět.

Adresa:

554 Bařiny, Huslenky 756 02

Tel.:

(+420) 776 285 073

Loading
Your message has been sent. Thank you!